Overslaan en naar de inhoud gaan
2B Connect zette biodiversiteit in de schijnwerpers

2B Connect zette biodiversiteit in de schijnwerpers

Biodiversiteit bij bedrijven is een thema dat in de jaren voor 2B Connect ook al aanwezig was, maar duidelijk in de fase van de pioniers, de innovators zat.

Die fase heeft niet alleen te maken met een gebrekkig bereik, maar ook met disfuncties in het functioneren ervan. Er zijn vaak nog investeringen op diverse niveaus nodig.

Het is precies dat wat 2B Connect gedaan heeft en wel op twee niveau’s:

•    Het project heeft de aandacht voor het thema sterk verbreed. De ultieme voorbeelden daarvan zijn de Green Deal Biodiversiteit en Bedrijven (133 bedrijven en organisaties, 1.900 hectare), de vernieuwde aandacht voor tijdelijke natuur, de vraag van grote projectontwikkelaars naar vorming op dit thema ….
•    Het project heeft een marktaanbod gecreëerd. Voor 2B Connect konden bedrijven die iets wilden doen rond biodiversiteit nauwelijks of niet rekenen op een aanbod van gespecialiseerde kennis. Via de Masterclasses Biodiversiteit & Bedrijven zijn er vandaag adviseurs gevormd, die zich ook op de markt hebben aangeboden. Uit eigen onderzoek blijkt dat die markt ook werkt. Vraag en aanbod vinden elkaar. Het is boeiend om te zien hoe die markt bezet wordt door kleine en jonge bedrijven, maar ook door meer gevestigde waarden.

De belangrijkste verwezenlijking van 2B Connect is dat het project het thema Biodiversiteit op bedrijven gebracht heeft van de fase van de Innovators naar die van de Early adoptors of zelfs daar al voorbij.